Agentschap Telecom

Actuele informatie primair gebruik in secundaire amateurbanden

Als secundair gebruiker van bepaalde frequentiebanden mag u met uw uitzending geen primair gebruik storen of hinderen. Daarom luistert u uit voordat u gaat zenden. Om u hierbij te helpen geeft Agentschap Telecom informatie over bekend primair gebruik, vooral in de 13 centimeter band.

Het agentschap verleent tijdelijke vergunningen voor bijvoorbeeld  televisie-uitzendingen of evenementen. Om storing voor primaire gebruikers zo veel mogelijk te voorkomen, vermeldt het agentschap informatie voor radiozendamateurs over primair gebruik. Deze pagina is een extra hulpmiddel om vast te stellen of er op een bepaald moment een primaire gebruiker actief is. Dit helpt u bij uw controle of u geen primaire gebruiker stoort. De informatie richt zich in eerste instantie op de band 2320 – 2400 MHz, soms ook op tijdelijke vergunningen voor primaire gebruikers in andere banden.

Alleen die vergunningen worden gepubliceerd die voor genoemde tijd, plaats en duur zijn verleend. Daarnaast zijn er in de band 2320 – 2400 MHz ook permanente vergunningen afgegeven voor mobiele videorapportages die in het hele land plaats kunnen vinden. Ook deze hebben voorrang op uw gebruik.

Hoe ontziet u het primaire gebruik

Als u als radiozendamateur gaat uitzenden, controleert u eerst of u de primaire gebruikers niet stoort of hindert. Hoort u bij het uitluisteren primaire gebruikers op uw frequentie, ga dan daar niet uitzenden maar verschuif naar een vrije frequentie. Staat er een uitzending op de website van Agentschap Telecom, dan hoort u hier rekening mee te houden. U mag als radiozendamateur met een zeer hoog vermogen werken op dezelfde frequentie als de primaire gebruiker. Hierdoor is het heel goed mogelijk dat u een primaire gebruiker niet opmerkt, terwijl deze wel hinder van u kan ondervinden. Op basis van de parameters van uw eigen station maakt u een inschatting van het effect en de reikwijdte van uw uitzending. Zo stelt u zelf vast of de primaire gebruiker hinder van u kan ondervinden.

Betreft het evenementen die zich over een groter gebied afspelen - zoals bij een wielerwedstrijd - dan wordt dit gebied op de website genoemd. Ongestoorde communicatie bij evenementen is van maatschappelijk belang. Daarom adviseert Agentschap Telecom binnen een straal van 35 kilometer van het evenement geen uitzending te plegen in het omschreven frequentiegebied. Als u geen gehoor geeft aan dit advies en u veroorzaakt een storing, dan kan dit leiden tot sanctie.