Agentschap Telecom

Hinder en storing

Radiozendamateurs hebben vooral in stedelijke gebieden te maken met ongewenste signalen in de frequentieruimte die voor hen is bestemd. Het kan zijn dat andere apparaten in de buurt belemmerend werken, bijvoorbeeld door te storen op de radiofrequentie voor radiozendamateurs. 

Er zijn verschillende dingen die u kunt doen wanneer u te maken hebt met storing. Meer hierover vindt u op onze pagina 'Zelf storingen oplossen'.

Storing op primair gebruik

Het komt ook voor dat radiozendamateurs zelf storing veroorzaken. Om te voorkomen dat radiozendamateurs storing veroorzaken op primaire gebruikers van een frequentieband, zijn ze verplicht om uit te luisteren voordat ze gaan zenden. Om hierbij te helpen, geeft Agentschap Telecom informatie over bekend primair gebruik, vooral in de 13 centimeter band. Meer hierover op onze webpagina informatie primair gebruik in secundaire amateurbanden.