Toewijzen radio identificaties radiozendamateurs

In dit document leest u meer over de samenstelling en verdeling van identificaties voor radiozendamateurs.