Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs

Gedragslijn die Agentschap Telecom gebruikt bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor het gebruik van radiozendamateurfrequenties. In de gedragslijn staat informatie over de vergunningen voor relaisstations, bakens en hogere zendvermogens.