Aanvraagfomulier examinerende instelling worden radiozendamateurs

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een aanwijzing als examinerende instantie voor radiozendamateurs.