Aanvraagformulier inloggegevens radiozendamateur

Met dit formulier kunt u inloggegevens voor het gebruikersregister aanvragen. Het formulier is bestemd voor radiozendamateurs zonder (geldige) DigiD of met een buitenlands amateurexamencertificaat (HAREC of Novice).