Agentschap Telecom

Radiozendamateurs

Spelregels voor radiozendamateurs

Als radiozendamateur legt u contact met andere radiozendamateurs of doet u andere (radio) technische experimenten. Hiervoor zijn frequentiebanden toegewezen. Bij Agentschap Telecom regelt u de registratie van het gebruik van deze frequenties.

Op deze site leest u welke regels gelden voor radiozendamateurs en welke voorwaarden er zijn om frequentieruimte te gebruiken. Rechts op de pagina’s verwijzen wij telkens naar relevante achtergrondinformatie, documenten en formulieren.

Wet- en regelgeving

Voor radiozendamateurs is registratie verplicht. Registratie is mogelijk als u een examen heeft gehaald. Zo toont u aan kennis te hebben van radiotechniek en regelgeving. Hier vindt u een beknopte uitleg over voorwaarden voor radiozendamateurs. Een uitgebreidere toelichting hierover staat op de pagina wetten en regels voor radiozendamateurs.

Wat leest of regelt u hier?

Agentschap Telecom ziet toe op het gebruik van frequentieruimte. Het registreren als radiozendamateur is een van de zaken die u bij ons kunt regelen. Als u gebruik maakt van een vaste antenne, registreert u deze in het Antenneregister. Over het algemeen hebben radiozendamateurs geen vergunning nodig voor het beoefenen van hun hobby. Een vergunning is wel verplicht voor het gebruiken van onbemande stations, zoals relaisstations en radiobakens. Uitleg hierover vindt u bij onbemand frequentiegebruik.