Voorwaardelijke veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen

Agentschap Telecom verdeelt 26 niet-landelijke commerciële FM-vergunningen en bijbehorende vergunningen voor digitale radio (DAB+). De looptijd van de vergunningen is tot 1 september 2025.

De huidige vergunninghouders hebben hun vergunningen ingeleverd onder een ontbindende voorwaarde. Op een aantal momenten tijdens de aanvraag- en veilingprocedure hebben de huidige vergunninghouders de mogelijkheid om een ontbindende voorwaarde in te roepen. Hiermee kunnen de huidige vergunninghouders het verzoek om intrekking van de betreffende vergunningen ongedaan maken. Wanneer een huidige vergunninghouder een ontbindende voorwaarde inroept worden de betreffende vergunningen niet geveild of kort na het einde van de veiling teruggetrokken uit de veiling.

Meer informatie over de vergunningen vindt u in de bijlagen bij het Besluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37  en in het Overzicht vergunningen voorwaardelijke veiling.

Aanvraag indienen

U kunt vanaf 8 april 2022 tot en met uiterlijk 6 mei 2022 uw aanvraag indienen door middel van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier vindt u in de bijlagen van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen. In deze regeling staan alle regels en voorschriften die gelden voor deze verdeling, zoals bijvoorbeeld de eis dat alleen rechtspersonen een aanvraag kunnen indienen.

Daarnaast heeft Agentschap Telecom een aanvraaghulp opgesteld om aanvragers te ondersteunen bij hun aanvraag. Ook is er een publicatie  met meer informatie over de voorwaardelijke veiling.

Veiling

Blijkt na het beoordelen van de aanvragen dat er meerdere volledige aanvragen voor dezelfde FM-vergunning zijn, dan kan er een veiling plaatsvinden. Een veiling verloopt via het internet, met behulp van een elektronisch veilingsysteem.

Blijft na het beoordelen van de aanvragen maar één gegadigde over voor een vergunning, dan wordt deze vergunning tegen verleningskosten aan de gegadigde verleend. Wanneer deze gegadigde niet de huidige vergunninghouder is, kan de huidige vergunninghouder een ontbindende voorwaarde inroepen om de intrekking van zijn vergunningen ongedaan te maken.

Meer informatie

Vragen?

Heeft u vragen over de voorwaardelijke veiling van de niet-landelijke commerciële FM-vergunningen? Stel ze via voorwaardelijkeveiling@agentschaptelecom.nl.