Voorwaardelijke veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen

Agentschap Telecom heeft de aanvragen beoordeeld voor de vergunningen voor 26 niet-landelijke commerciële FM-vergunningen en bijbehorende vergunning voor digitale radio (DAB+). Agentschap Telecom gaat de vergunningen voor vijf kavels veilen.

Update 25 augustus 2022

Na toetsing van de aanvragen aan de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen is gebleken dat voor de kavels B07, B11, B13, B15 en B26 meer dan één geldige aanvraag is ingediend. Dat betekent dat voor deze kavels een veiling plaatsvindt. De veiling zal naar verwachting medio oktober 2022 plaatsvinden. Meer informatie over de veiling zal uiterlijk twee weken voor de veiling bekend worden gemaakt aan de deelnemers. De veiling vindt plaats via internet.

Agentschap Telecom is voornemens om de vergunningen voor de kavels B01, B03, B04, B06, B08 B09, B10, B12, B14, B16 tot en met B25, B35 en B37 zonder veiling (‘om niet’) te verlenen aan de partijen die als enige een geldige aanvraag hebben ingediend. In verband met de gelijke behandeling van alle aanvragers zullen alle vergunningen gelijktijdig, dus na afloop van de veiling, worden verleend.

Aanvraag indienen

U kon van 8 april 2022 tot en met uiterlijk 6 mei 2022 uw aanvraag indienen door middel van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier vindt u in de bijlagen van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen. In deze regeling staan alle regels en voorschriften die gelden voor deze verdeling, zoals bijvoorbeeld de eis dat alleen rechtspersonen een aanvraag kunnen indienen.

Daarnaast heeft Agentschap Telecom een aanvraaghulp opgesteld om aanvragers te ondersteunen bij hun aanvraag. Ook is er een publicatie  met meer informatie over de voorwaardelijke veiling.

De huidige vergunninghouders hebben hun vergunningen ingeleverd onder een ontbindende voorwaarde. Op een aantal momenten tijdens de aanvraag- en veilingprocedure hebben de huidige vergunninghouders de mogelijkheid om een ontbindende voorwaarde in te roepen. Hiermee kunnen de huidige vergunninghouders het verzoek om intrekking van de betreffende vergunningen ongedaan maken. Wanneer een huidige vergunninghouder een ontbindende voorwaarde inroept worden de betreffende vergunningen niet geveild of kort na het einde van de veiling teruggetrokken uit de veiling.

Meer informatie over de vergunningen vindt u in de bijlagen bij het Besluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37  en in het Overzicht vergunningen voorwaardelijke veiling.

Veiling

Blijkt na het beoordelen van de aanvragen dat er meerdere volledige aanvragen voor dezelfde FM-vergunning zijn, dan kan er een veiling plaatsvinden. Een veiling verloopt via het internet, met behulp van een elektronisch veilingsysteem.

Blijft na het beoordelen van de aanvragen maar één gegadigde over voor een vergunning, dan wordt deze vergunning tegen verleningskosten aan de gegadigde verleend. Wanneer deze gegadigde niet de huidige vergunninghouder is, kan de huidige vergunninghouder een ontbindende voorwaarde inroepen om de intrekking van zijn vergunningen ongedaan te maken.

Meer informatie

Vragen?

Heeft u vragen over de voorwaardelijke veiling van de niet-landelijke commerciële FM-vergunningen? Stel ze via voorwaardelijkeveiling@agentschaptelecom.nl.