Verdeling niet-landelijke FM-vergunningen met lokaal bereik

Agentschap Telecom verdeelt zestien vergunningen voor niet-landelijke FM-radio. Deze zestien vergunningen hebben elk één frequentie met een lokaal bereik.

Overzicht kavels niet-landelijke FM-vergunningen met lokaal bereik
Kavel  Zendernaam Frequentie in MHz Demografische bereik
B39 Gouda 87,7 0,012 %
B40 Winschoten 89,8 0,117 %
B41 Wageningen 90,0 0,094 %
B42 Apeldoorn 93,4 0,066 %
B43 Zevenaar 91,9 0,082 %
B44 Emmen 93,5 0,045 %
B45 Hoogvliet 87,8 0,0079 %
B46 Rotterdam 104,2 0,20 %
B47 Etten-Leur 94,5 0,079 %
B48 Breda 94,8 0,37 %
B49 Amersfoort 95,4 0,059 %
B50 Coevorden 97,3 0,072 %
B51 Emmeloord 97,5 0,148 %
B52 Deventer 94,4 0,35 %
B53 Zeeland 105,5 0,0049 %
B54 Eindhoven 103,3

0,049 %

*Opgemerkt wordt dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nader beziet op welke wijze de nagekomen frequentie 92,0 MHz te Zeeland uitgegeven kan worden door middel van een veilingprocedure.

Meer informatie over de frequenties en opstelplaatsen vindt u in de bijlagen bij het Besluit bekendmaking veiling kavels B39 tot en met B54.

Naar verwachting vindt de verdeling plaats door middel van een veiling. De vergunningen eindigen op 31 augustus 2024. In tegenstelling tot andere FM-vergunningen is er geen sprake van een verplichting om gelijktijdig het radioprogramma ook digitaal (DAB+) via de ether uit te zenden. Er is dan ook geen vergunning voor digitale radio-omroep aan de FM-vergunning gekoppeld.

Aanvraag indienen

U kunt vanaf 4 januari tot en met 1 februari 2022 uw aanvraag indienen door middel van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier vindt u in de bijlagen in de Regeling veiling niet-landelijke FM-vergunningen met een lokaal bereik. In deze regeling staan alle regels en voorschriften die gelden voor deze verdeling, zoals bijvoorbeeld de eis dat alleen rechtspersonen een aanvraag kunnen indienen.

Daarnaast heeft Agentschap Telecom een aanvraaghulp opgesteld om aanvragers te ondersteunen bij hun aanvraag. Ook is er een publicatie met meer informatie over de verdeling van de 16 FM-vergunningen met lokaal bereik.

Veiling

Blijkt na het beoordelen van de aanvragen dat er meerdere gegadigden voor een vergunning zijn, dan wordt die vergunning geveild. De veiling verloopt via internet met behulp van een elektronisch veilingsysteem.
Blijft na het beoordelen van de aanvragen maar één gegadigde over voor een vergunning, dan wordt deze vergunning tegen verleningskosten aan de gegadigde verleend.

Meer informatie

Vragen?

Heeft u vragen over de verdeling van deze zestien FM-vergunningen? Stel ze via veilingkleinefm@agentschaptelecom.nl.