Verdeling landelijke digitale radiovergunningen DAB-laag 7

Agentschap Telecom verdeelt twaalf vergunningen voor landelijke digitale radio in DAB-laag 7. Naar verwachting vindt deze verdeling plaats door middel van een veiling. De looptijd van deze vergunningen is twaalf jaar. Een aanvrager kan maximaal vier vergunningen verkrijgen.

Een kenmerk van de uit te geven vergunningen is dat door vergunninghouders wordt samengewerkt om een netwerk uit te rollen en dat via een zogenaamde multiplex wordt uitgezonden. Hiervoor moet een operator worden ingeschakeld.

Update 16 februari 2021

De aanvraagperiode is op 19 januari gestart en deze is gesloten op 15 februari. De aanvragen worden beoordeeld. Deze beoordeling neemt enige tijd in beslag.

Aanvraag indienen

U kunt vanaf 19 januari 2021 tot en met uiterlijk 15 februari 2021 uur uw aanvraag indienen door middel van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier vindt u in de bijlagen in de Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 7. Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen.

Agentschap Telecom heeft een aanvraaghulp opgesteld om aanvragers te ondersteunen. Ook is er een publicatie met meer informatie over de verdeling van 12 vergunningen voor digitale radio (DAB+) laag 7.

Worden meer dan twaalf vergunningen op rechtsgeldige wijze aangevraagd, dan vindt een veiling plaats. Deze veiling verloopt via internet, met behulp van een elektronisch veilingsysteem.

Meer informatie

Vragen?

Heeft u vragen over de veiling van de DAB-laag 7 vergunningen? Stel ze via veilingdablaag7@agentschaptelecom.nl.