Veiling FM-vergunningen Randstad en Leusden en DAB+ (B05 en B36)

Voor twee FM-vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio kon in voorjaar 2018 belangstelling kenbaar worden gemaakt. Het ging om een kavel met 10 Randstadfrequenties (B05) en de kavel Leusden (B36). Deze FM-kavels zijn gekoppeld aan een vergunning voor digitale radio-omroep (DAB+).

Update 29 mei 2018: de aanvragen zijn beoordeeld. Voor kavel B05 gaat Agentschap Telecom de vergunning veilen. Voor kavel B36 wordt de vergunning om niet verleend.

Update 9 april 2018: de aanvraagperiode is gesloten op 27 maart. De aanvragen worden beoordeeld.

Meer informatie over de twee FM-vergunningen en de DAB+ vergunningen vindt u in de informatiefolder. Bijvoorbeeld over de regiogerichtheidseis en een aanvulling van artikel 8 in de FM-vergunning.

Aanvraag indienen

U kunt vanaf 28 februari tot uiterlijk 27 maart 2018 tot 16.00 uur uw aanvraag indienen door middel van het aanvraagformulier. Dit vindt u in de bijlagen in de Regeling. Meer informatie over de voorwaarden voor deelname vindt u ook in de informatiefolder.

Daarnaast heeft Agentschap Telecom een overzicht  gemaakt van de meest voorkomende onvolledigheden bij het indienen van een aanvraag, om aanvragers te ondersteunen.

Als er slechts één geldige aanvraag voor een kavel is, vindt er geen veiling plaats en wordt de vergunning voor dat kavel aan de betreffende aanvrager verleend. Als meerdere partijen een geldige aanvraag voor hetzelfde kavel hebben ingediend vindt een veiling plaats. Deze veiling verloopt via internet, met behulp van een elektronisch veilingsysteem.

Meer informatie

Vragen?

Heeft u vragen over de veiling van de kavels B05 en B36? Stel ze via veilingb05b36@agentschaptelecom.nl