Veiling FM-vergunningen Randstad, Deventer, Oldenzaal, Stadskanaal en DAB+ (B05, B28, B29 en B34)

Vier FM-vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio worden naar verwachting geveild. Dit gaat om een kavel met 10 Randstadfrequenties (B05), het kavel Deventer (B28), het kavel Oldenzaal (B29) en een kavel in Stadskanaal (B34). Deze FM-kavels zijn gekoppeld aan een vergunning voor digitale radio-omroep (DAB+).

Update 7 oktober 2019
De aanvraagperiode is op 3 september gestart en deze is gesloten op 30 september. De aanvragen worden beoordeeld.

Meer informatie over de vier FM-vergunningen en de DAB+ vergunningen vindt u in de informatiefolder.

Aanvraag indienen

U kunt vanaf 3 september tot uiterlijk 30 september 2019 16.00 uur uw aanvraag indienen door middel van het aanvraagformulier. Dit vindt u in de bijlagen in de Regeling*. Meer informatie over de voorwaarden voor deelname vindt u ook in de informatiefolder.

Daarnaast heeft Agentschap Telecom een overzicht  gemaakt van de meest voorkomende onvolledigheden bij het indienen van een aanvraag, om aanvragers te ondersteunen.

Als er slechts één geldige aanvraag voor een kavel is, vindt er geen veiling plaats en wordt de vergunning voor dat kavel aan de betreffende aanvrager verleend. Als meerdere partijen een geldige aanvraag voor hetzelfde kavel hebben ingediend vindt een veiling plaats. Deze veiling verloopt via internet, met behulp van een elektronisch veilingsysteem. Bekijk voor meer informatie de 'Vragen en antwoorden voor de veiling van kavels B05,B28,B29 en B34'.

*onjuiste verwijzing in aanvraagformulier

Helaas staat er in B.6. (Verklaring van notaris) van het aanvraagformulier een onjuiste verwijzing. Er wordt daarin namelijk verwezen naar B.1., onderdeel i, (sub)onderdelen i, ii en iii.

B.1., onderdeel i, heeft geen (sub)onderdelen. Aanvragers hoeven op dit punt geen verdere actie te ondernemen. Het invullen van B.6. van het aanvraagformulier volstaat.

Let op: het is niet toegestaan zelf wijzigingen aan te brengen in de modelteksten van het aanvraagformulier.

Meer informatie

Vragen?

Heeft u vragen over de veiling van de kavels B05, B28, B29 en B34? Stel ze via veilingb05b28b29b34@agentschaptelecom.nl