Agentschap Telecom

Toezicht

Het toezicht van Agentschap Telecom

U bent vergunninghouder? Naast uw recht om frequentieruimte te gebruiken hebt u ook de plicht om u aan de vergunningsvoorschriften en de (Telecommunicatie)wet te houden.
U bent verplicht de frequentie(s) in gebruik te nemen en hierop een dienst aan te bieden. Daarnaast houdt u zich aan de vergunningsvoorwaarden. Dit zijn zowel technische als programmatische voorwaarden. Programmatische waarden schrijven bijvoorbeeld voor in hoeverre uitzendingen regiogericht moeten zijn of welk gedeelte van de uitzending Nederlands als voertaal moet hebben.

Het toezicht van Agentschap Telecom

De afdeling Toezicht van Agentschap Telecom ziet er onder andere op toe dat vergunninghouders de bepalingen uit de vergunningen en de Telecommunicatiewet naleven.

Waarom houdt Agentschap Telecom toezicht?

Omroepfrequenties zijn schaars. De uitgave van omroepfrequenties is zorgvuldig gepland, een groot aantal daarvan in overleg met buitenlandse instanties. Elke overtreding van de voorwaarden kan een verstoring veroorzaken. Daarom is het van belang dat de vergunninghouders zich aan de regels houden. Agentschap Telecom voert geregeld inspecties uit en gaat in gesprek met vergunninghouders. Bij een overtreding kan Agentschap Telecom direct een bestuurlijke boete opleggen.

Illegale uitzendingen

Op de onderliggende pagina’s gaan we specifiek in op het hardnekkige fenomeen van de illegale uitzendingen. U leest welke overlast deze kunnen veroorzaken, wat Agentschap Telecom daartegen doet en wat mogelijke gevolgen zijn voor degenen die illegaal uitzenden.

Toezichtkader FM

In de afgelopen jaren is meerdere malen in diverse samenstellingen met de FM-vergunninghouders  gesproken over het toezicht op de naleving van de FM-vergunningen. Daaruit bleek dat er onder andere onduidelijkheid was over het toezicht op de technische parameters uit de vergunning, wat het agentschap vanuit maatschappelijk belang prioriteit geeft en hoe het agentschap daarmee omgaat. Om daaraan tegemoet te komen, is het Toezichtkader FM opgesteld. Dit is een kader op hoofdlijnen waarin onder andere aandacht wordt besteed aan het toezicht op zendinstallaties op hoge opstelpunten en het hanteren van de zogenaamde last onder dwangsom in plaats van de bestuurlijke boete.