Tarieven omroep

Voor vergunningen voor omroepfrequenties moet u betalen. Ieder jaar worden nieuwe bedragen vastgesteld. De tarieven voor 2021 vindt u in de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom. U krijgt van ons een factuur als u moet betalen.

Agentschap Telecom betaalt hiermee de kosten van bijvoorbeeld het uitgeven en bijhouden van vergunningen, het houden van controles en het maken van internationale afspraken.

Overzicht tarieven 2021

Categorie

Tarief Soort tarief Verdeelsleutel:
per
Draadloze audioverbindingen  € 209 Uitvoering Per vergunning
 € 79 Toezicht Per vergunning
AM/FM/Kortegolf € 659 Uitvoering Opstelplaats <104,9 MHz
€ 162 Uitvoering Opstelplaats FM ≥104,9 MHz
€ 363 Toezicht Combinatie frequentiekanaal en opstelplaats
€ 601 Toezicht kW zendvermogen
Digitale omroep in de banden III, IV en V € 659 Uitvoering Per vergunning
€ 162 Uitvoering Per melding opstelpunt (1)
€ 434 Toezicht Combinatie frequentiekanaal en opstelplaats (1)
€ 434 Toezicht kW zendvermogen (1)
Tarieven voor laagvermogen middengolf

(1) Indien artikel 3.21 van de wet van toepassing is, worden de bedragen in subcategorie I.D.2 bepaald door toepassing van de formule A x B, waarbij:
A voorstelt: het minimaal vergunde percentage van de in de vergunning genoemde capaciteit van de frequentieruimte;
B voorstelt: het van toepassing zijnde bedrag dat genoemd is in subcategorie I.D.2.

Meer over tarieven radio en televisie

Dit betreft alleen de kosten voor de vergunning van Agentschap Telecom. Er zijn ook andere instanties waar u mee te maken hebt en die kosten in rekening brengen, zoals het Commissariaat voor de Media. De vergoedingen van Agentschap Telecom zijn vastgelegd in de Regeling Vergoedingen Agentschap Telecom 2021.