Tarieven omroep

Voor vergunningen voor omroepfrequenties moet u betalen. Ieder jaar worden nieuwe bedragen vastgesteld. De tarieven voor 2019 vindt u in de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2019. U krijgt van ons een factuur als u moet betalen.

Agentschap Telecom betaalt hiermee de kosten van bijvoorbeeld het uitgeven en bijhouden van vergunningen, het houden van controles en het maken van internationale afspraken.

Overzicht tarieven 2019

Categorie

Tarief Soort tarief Verdeelsleutel:
per
Draadloze audioverbindingen  € 65 Uitvoering en toezicht Per vergunning en/of per geplande eenheid
AM/FM/Kortegolf € 633 Uitvoering Opstelplaats <104,9 MHz
€ 156 Uitvoering Opstelplaats FM ≥104,9 MHz
€ 349 Toezicht Combinatie frequentiekanaal en opstelplaats
€ 578 Toezicht kW zendvermogen
Digitale omroep in de banden III, IV en V en in de L-band (voorheen T-DAB/DVB-T) € 633 Uitvoering Per vergunning en/of per geplande eenheid
€ 156 Uitvoering Per melding opstelpunt
€ 417 Toezicht Combinatie frequentiekanaal en opstelplaats en tevens kW zendvermogen
Tarieven voor laagvermogen middengolf

Meer over tarieven radio en televisie

Dit betreft alleen de kosten voor de vergunning van Agentschap Telecom. Er zijn ook andere instanties waar u mee te maken hebt en die kosten in rekening brengen, zoals het Commissariaat voor de Media. De vergoedingen van Agentschap Telecom zijn vastgelegd in de Regeling Vergoedingen Agentschap Telecom 2019.