Agentschap Telecom

Tarieven Media en omroepen

De vergoedingen van Agentschap Telecom zijn vastgelegd in de Regeling Vergoedingen Agentschap Telecom die is gepubliceerd in de Staatscourant. Een link naar de regeling vindt u in de rechterkolom.

Categorie

Tarief

Soort tarief

Verdeelsleutel:
per

Draadloze audioverbindingen  € 54 Uitvoering en toezicht Vergunning
AM/FM/Kortegolf  € 619 Uitvoering Opstelplaats <104,9 MHz
   € 153 Uitvoering Opstelplaats FM >104,9 MHz
   € 341 Toezicht Combinatie frequentiekanaal en opstelplaats
   € 566 Toezicht kW zendvermogen
Digitale omroep in de banden III, IV en V en in de L-band (voorheen T-DAB/DVB-T) zie ook (1)  € 619 Uitvoering Opstelplaats
   € 408 Toezicht Combinatie frequentiekanaal en opstelplaats
   € 408 Toezicht kW zendvermogen

(1) Indien artikel 3.21 van de Telecommunicatiewet van toepassing is, worden de bedragen in subcategorie I.F.2 bepaald door toepassing van de formule A x B, waarbij:

A voorstelt: het minimaal vergunde percentage van de in de vergunning genoemde frequentieruimte;

*

B voorstelt: het van toepassing zijnde bedrag dat genoemd is in de subcategorie I.F.2.


Tarieven kleinvermogen AM

Het agentschap heeft het voornemen voor de uitvoering (verlenen vergunning) €153,- in rekening te brengen. Het agentschap is voornemens in 2016 voor toezicht in de categorie ≤1W €161,- in rekening te brengen en voor toezicht in de categorie >1W – 100W €428,-. De definitieve bedragen zullen bij wijziging van de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2016 worden vastgesteld.