Agentschap Telecom

Publieke radio-omroep

Publieke radio-omroepen in Nederland hebben een vergunning nodig om uit te zenden. Dat geldt voor:

Agentschap Telecom verleent de vergunningen voor de betreffende frequentieruimte. Publieke omroep heeft daarbij een voorkeursrecht boven commerciële omroep. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 3.7 van de Telecommunicatiewet en in de regeling extra vergunningen publieke mediadienst.

Verlenging vergunningen

In 2011 zijn de meeste vergunningen voor landelijke, regionale en lokale publieke omroep verlengd. In het  Overzicht omroepvergunningen.xlsx vindt u de looptijden en de afloopdata van alle omroepverguninningen.