Publieke radio

Publieke radio-omroepen in Nederland hebben een vergunning nodig om uit te zenden. Dit geldt voor landelijke, regionale en lokale publieke omroepen. Agentschap Telecom verleent vergunningen voor omroepfrequenties.

Landelijke publieke omroep

De vergunningen voor landelijke publieke omroep zijn verleend aan de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De vergunningen voor FM en middengolf hebben een looptijd tot 1 januari 2022. De vergunning voor digitale radio loopt af op 1 september 2022.

Regionale publieke omroep

Nederland telt dertien regionale publieke omroepen. Zij maken uitzendingen over hun eigen regio. De provincie Zuid-Holland heeft twee regionale publieke omroepen, de rest van de provincies één. Regionale publieke omroepen hebben een vergunning voor FM en voor digitale radio.

De Stichting Regionale Publieke Omroep behartigt de belangen van de regionale publieke omroepen.

Lokale publieke omroep

Per gemeente is ruimte voor maximaal één lokale publieke omroep.

Lokale omroep starten

Als u een lokale publieke omroep wilt starten, heeft u een Besluit aanwijzing lokale publieke media-instelling nodig van het Commissariaat voor de Media.

Vergunning aanvragen voor lokale omroep

Als u een aanwijzing van het Commissariaat voor de Media heeft, kunt u bij Agentschap Telecom een vergunning aanvragen voor een FM-frequentie. Bij het beoordelen van uw aanvraag hanteert Agentschap Telecom een gedragslijn. De vergunningen voor lokale omroep hebben een looptijd tot 1 september 2026.

Vergunning wijzigen?

Heeft u al een vergunning en wilt u deze laten wijzigen? Vul dan het wijzigingsformulier in en stuur het naar info@agentschaptelecom.nl.

Vergunning aanvragen voor lokale digitale radio-omroep (laag 6)

U kunt ook een vergunning voor lokale digitale radio-omroep aanvragen. Tot 1 september 2024 zijn 22 allotments beschikbaar. 

Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) behartigt de belangen van de lokale omroepen in Nederland.