Agentschap Telecom

Gedragslijn netverbetering FM en bescherming paarse gebieden

In de Gedragslijn netverbetering FM-omroepband en bescherming paarse gebieden (de zogenaamde “FM-gedragslijn”) is vastgelegd hoe Agentschap Telecom omgaat met wijzigingsvoorstellen voor FM-vergunningen. Deze gedragslijn is in overleg met de FM-omroepsector, in dialoogsessies, tot stand gekomen. De FM-gedragslijn is stopgezet per 1 september 2015.

Sinds die datum is het niet meer mogelijk om wijzigingsvoorstellen in te dienen voor de ‘FM-gedragslijn’.

Beleidsvoorbereiding

De gedragslijn stopt omdat de Minister van Economische Zaken bezig is met de beleidsvoorbereiding voor de commerciële omroepvergunningen na 1 september 2017. Bij de (voorgenomen) verlenging is het voor het bepalen van de waarde van de vergunningen nodig dat de exacte omvang van de kavels vaststaat. Daarom mogen deze vergunningen niet meer gewijzigd worden.

Afronden aanvragen

De wijzigingsvoorstellen die tot en met  31 augustus 2015 zijn ingediend, zullen nog worden beoordeeld en afgerond. Verder blijven noodzakelijke aanpassingen in incidentele situaties nog steeds mogelijk onder dezelfde voorwaarden zoals we die voor het stopzetten van de FM-gedragslijn ook al kenden.

Tot 1 september 2015 zijn in het kader van de FM-gedragslijn in totaal 213 voorstellen ingediend, inclusief noodzakelijke aanpassingen. Voor 126 voorstellen zijn de vergunningen inmiddels gewijzigd. In sommige gevallen zijn reducties aangebracht als gevolg van de internationale coördinatieprocedure. Er zijn nog 36 voorstellen in internationale coördinatie en 3 voorstellen in nader onderzoek. Voor 48 voorstellen geldt dat ze niet gehonoreerd konden worden of door de vergunninghouder zelf zijn ingetrokken.

Documenten

De volgende documenten zijn te downloaden via de rechterkolom

  • De pdf ‘Gedragslijn netverbetering FM-omroepband en bescherming paarse gebieden’, waarin de volledige FM-gedragslijn is opgenomen;
  • De rapporten van de technische werkgroep.