Agentschap Telecom

Veiling restruimte DAB+ laag 4

Een deel van de ruimte in DAB+ laag 4 wordt geveild. Partijen konden vanaf maandag 3 juli tot maandag 14 augustus voor 16.00 uur hun belangstelling bekendmaken door het indienen van een aanvraag.

Update 6 oktober 2017: De vergunningen zijn verleend. In het nieuwsbericht leest u meer hierover.

Update 15 augustus 2017: De aanvraagtermijn is gesloten. De aanvragen worden nu beoordeeld. 

Informatie over de vergunningen

Van laag 4 zijn al deels vergunningen verleend aan radio-omroepen. Een deel van de ruimte is nog niet in gebruik. Vergunninghouders kunnen een extra vergunning verwerven om meer programma’s te kunnen uitzenden of om in het allotment waar men al over een vergunning beschikt met een hogere geluidskwaliteit te kunnen uitzenden. Daarnaast is dit ook een kans voor nieuwkomers om een vergunning voor digitale radio te verkrijgen. De veiling betreft 9 vergunningen in allotment 7A, 8 vergunningen in allotment 9D-N en 14 vergunningen in allotment 9D-Z.

Lees meer in het bekendmakingsbesluit over de veiling.

Voorwaarden deelname veiling

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de veiling van deze vergunningen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld:

  • een waarborgsom of een bankgarantie, met een grootte afhankelijk van het aantal vergunningen waarop de aanvraag betrekking heeft, storten danwel aanleveren
  • een bankverklaring of een kopie van uw bankafschrift, met daarop een minimaal bedrag van € 15.000,-  per vergunning waarop uw aanvraag betrekking heeft, aanleveren
  • de vereiste toestemming van het Commissariaat voor de Media aanleveren
  • niet in staat van faillissement of liquidatie verkeren of een faillissement hebben aangevraagd en er mag geen surseance van betaling zijn aangevraagd danwel verleend
  • een verklaring aanleveren waarin u aangeeft dat u zich onthoudt van onderlinge afspraken met andere deelnemers aan de veiling.

Aanvraag vergunning

U kunt van maandag 3 juli 2017 tot uiterlijk maandag 14 augustus 2017 voor 16.00 uur uw aanvraag indienen. Indien uw aanvraag niet uiterlijk op 14 augustus voor 16.00 uur is ontvangen, wordt de aanvraag afgewezen. U moet uw aanvraag per aangetekende post versturen of via persoonlijke overhandiging indienen bij Agentschap Telecom in Groningen.

Document ter ondersteuning bij de aanvraag

Als een aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet, krijgt de aanvrager de gelegenheid de aanvraag aan te vullen (verzuimherstel) of kan het zijn dat de aanvraag moet worden afgewezen. Om aanvragers te ondersteunen bij het opstellen van hun aanvraag heeft Agentschap Telecom een overzicht gemaakt van de meest voorkomende onvolledigheden.

Vaststellen of de veiling plaatsvindt

De veiling vindt alleen plaats als voor minimaal één allotment meer geldige voorkeuren aangegeven zijn dan er in dat allotment aan vergunningen beschikbaar is.

Veilingprocedure

De veiling verloopt via internet, met behulp van een elektronisch veilingsysteem. Degenen die worden toegelaten tot de veiling krijgen nadere informatie over het verloop en worden uitgenodigd voor een proefveiling. Informatie over hoe de veiling verloopt, leest u in de Veilingregeling, het Bekendmakingsbesluit en het document Spelregels.

Veilingmodel

De veiling wordt gehouden volgens het SMRA (simultane meerrondenveiling) principe. Een SMRA bestaat uit meerdere opeenvolgende biedronden waarin de beschikbare vergunningen tegelijkertijd en als concrete gelabelde eenheden (vergunning 7A1, vergunning 7A2, etc.) worden geveild. Na afloop van elke ronde maakt de veilingmeester bekend wat het hoogste bod voor elk van de verschillende vergunningen is, en wie de winnaar zou zijn als de veiling op dat moment zou eindigen. Dat zogenaamd ‘staande bod’ blijft geldig en de bieder is daaraan gebonden, totdat het wordt overboden in een volgende ronde. De veiling eindigt na afloop van een ronde waarin op geen enkele van de beschikbare vergunningen een nieuwe bieding is uitgebracht.
De bieders die in die laatste ronde het hoogste bod op de beschikbare vergunningen hebben staan, zijn de winnaars daarvan en betalen een prijs gelijk aan dat hoogste bod.

Vragen?

Heeft u vragen over de veiling van restruimte DAB+ laag 4? Stel ze via veilingdablaag4@agentschaptelecom.nl.