Agentschap Telecom
Applicatie digitale omroepzenders
  • Open de applicatie
  • Kies een kanaal, VHF/UHF en de provincie
  • Kies 'Toon zenders'

Digitale radio

Met digitale radio kunt u uitzendingen verzorgen met een hogere kwaliteit dan FM. Onlangs zijn de meeste omroepvergunningen voor analoge radio verlengd tot 1 september 2022. Voorwaarde voor verlenging was dat de vergunninghouders ook blijven investeren in digitale radio en die via de ether aanbieden.

DAB+ laag 4 multiplex indeling

De vergunningen voor regionale publieke omroepen, een deel van de niet-landelijke commerciële omroepen en hoog vermogens AM omroepen zijn verlengd. Bij deze verlenging is de koppeling voor niet-landelijk commerciële omroepen gewijzigd van een koppeling per vergunninghouder naar een koppeling per vergunning. In het overzicht koppelingen NLCO AM laag 4 (bijgewerkt per 30 augustus 2017) staan de vergunninghouders per multiplex. Deze vergunninghouders moeten met elkaar voor 15 juli 2017 een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om uitzendingen op DAB+ mogelijk te maken. Voor een aantal niet-landelijke vergunningen is meer tijd nodig om een beslissing te nemen over hun verlengingsaanvraag. Zodra hierover duidelijkheid is, wordt het overzicht voor zover nodig hierop aangepast. Daarnaast blijft er op een aantal multiplexen in DAB+ laag 4 ruimte over, die in het najaar van 2017 geveild zal gaan worden.

Landelijke commerciële omroepen werken ook samen in één landelijke multiplex. Hiervoor moeten zij voor 15 juli 2017 een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om uitzendingen om in DAB+ mogelijk te maken.
Bekijk de lijst met deze landelijke commerciële vergunninghouders.

Over multiplex

Bij digitale radio kunnen in één keer meerdere programma’s tegelijkertijd uitgezonden worden, de multiplex. Bij deze multiplex is capaciteit bedacht voor tenminste 18 radio-programma’s.

Publieke omroep

De landelijke publieke omroep heeft FM-vergunningen voor Radio 1, Radio 2, Radio 3 en Radio 4 gekregen tot 1 september 2020. De FM-vergunningen voor regionale publieke omroep zijn in 2017 verlengd en lopen af op 31 augustus 2022. Daarnaast hebben alle regionale publieke omroepen en de landelijke publieke omroep in 2017 opnieuw een vergunning gekregen voor digitale radio-omroep.

Commerciële omroep

Over de vergunningen voor digitale commerciële omroep leest u hier meer.

Applicatie Digitale Omroepzenders

De applicatie 'Digitale Omroepzenders' toont alle digitale omroepzenders, inclusief de frequenties, kanalen en opstelpunten.