Lokale digitale radio-omroep

Voor de tijdelijke verdeling van frequentieruimte in laag 6 voor lokale digitale radio-omroep (DAB+) kunt u een vergunning aanvragen.

Lokale publieke of commerciële omroepen kunnen voor 22 allotments, die samen een deel van Nederland bedekken, een vergunning aanvragen. Een vergunning is geldig tot en met 31 augustus 2022.

Aanvragen vergunning

Wilt u een vergunning aanvragen? Stuur uw aanvraag per e-mail naar info@agenschaptelecom.nl.

Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Wij behandelen de aanvragen in beginsel op volgorde van binnenkomst.* Alleen volledig ingevulde aanvragen tellen mee in het bepalen van de volgorde van de aanvragen. Bij de aanvraag dient u een toestemming of aanwijzing van het Commissariaat voor de Media op naam van de aanvrager mee te sturen. Laat de aanvraag altijd ondertekenen door een daartoe bevoegd persoon/personen.

*Is er onvoldoende capaciteit beschikbaar om zowel aan een lokale publieke omroep als een commerciële omroep een vergunning te verlenen, dan wordt de vergunning echter met voorrang verleend aan de lokale publieke omroep. Een lokale publieke omroep mag maar één vergunning in een allotment bezitten.

Vergunningen lokale digitale radio

De vergunninghouders per allotment kunt u vinden in Overzicht met vergunninghouders lokale digitale radio.

Tarieven voor de vergunning

Voor de vergunning brengen wij kosten in rekening.