Lokale digitale radio-omroep

Voor de tijdelijke verdeling van frequentieruimte in laag 6 voor lokale digitale radio-omroep (DAB+) kunt u een vergunning aanvragen.

Lokale publieke of commerciële omroepen kunnen voor 22 allotments, die samen een deel van Nederland bedekken, een vergunning aanvragen. Een vergunning is geldig tot en met 31 augustus 2022.

Aanvragen vergunning

Vanaf 7 april 2020 om 9.00 uur kunt u ook meer vergunningen per allotment aanvragen.  Stuur uw aanvraag per e-mail naar info@agenschaptelecom.nl

Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Alleen volledig ingevulde aanvragen tellen mee in het bepalen van de volgorde van de aanvragen. Bij de aanvraag dient u een toestemming of aanwijzing van het Commissariaat voor de Media op naam van de aanvrager mee te sturen. Laat de aanvraag altijd ondertekenen door een daartoe bevoegd persoon/personen.

Per allotment zijn zes vergunningen beschikbaar voor lokale publieke omroep en zes voor commerciële omroep. Worden niet alle vergunningen uitgegeven dan  kunnen deze na 11 september 2020 door beide partijen worden aangevraagd.

Vergunningen lokale digitale radio

De vergunninghouders per alloment kunt u vinden in Overzicht met vergunninghouders lokale digitale radio.

Tarieven voor de vergunning

Voor de vergunning brengen wij kosten in rekening.