Agentschap Telecom

Commerciële radio-omroep

Commerciële radio-omroepen in Nederland hebben voor het gebruik van frequentieruimte een vergunning nodig. Agentschap Telecom verleent die vergunningen.

De FM- en middengolfvergunningen voor commerciële radio-omroep lopen tot 1 september 2022.

Alle omroepvergunningen kunt u vinden in het Nationaal Frequentieregister.

Vergunningen voor digitale omroep

Naast de vergunningen voor analoge FM of middengolf en digitale radio heeft Agentschap Telecom twee vergunningen verleend voor commerciële draadloze digitale omroep.

Overdragen vergunning

Wie een vergunning heeft voor commerciële omroep, kan onder voorwaarden zijn vergunning overdragen aan een ander.

Frequenties of vermogen wijzigen?

Wilt u omroepfrequenties wijzigen, een hoger vermogen, een andere antennehoogte of een andere opstelplaats? In sommige gevallen kan dat. Hoe u dat aanvraagt, leest u hier. Voor een positief besluit op de aanvraag is in veel gevallen internationale coördinatie nodig door Agentschap Telecom.

Toezicht

De afdeling Toezicht  van Agentschap Telecom gaat na of vergunninghouders zich houden aan de bepalingen uit de Telecommunicatiewet en de vergunningen.