Agentschap Telecom

Commerciële radio-omroep

Commerciële radio-omroepen in Nederland hebben voor het gebruik van frequentieruimte een vergunning nodig. Agentschap Telecom verleent die vergunningen.

In 2011 zijn de FM- en middengolfvergunningen voor commerciële radio-omroep met zes jaar verlengd. Deze lopen tot 1 september 2017.

Voorwaarde voor de verlenging was dat de radiostations ook digitale radio via de ether gaan aanbieden. Als termijn daarvoor geldt: landelijke FM-omroepen voor 1 september 2013, middengolf- en niet-landelijke FM-omroepen voor 1 september 2015.

Voor een overzicht van verleende vergunningen voor de FM-omroep gaat u naar:

Aanvraagprocedure verlenging en digitalisering niet-landelijk FM en middengolf

In 2017 lopen meerdere vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band en voor commerciële radio-omroep in de AM-band af. Deze vergunningen zijn op grond van het verlengbaarheidsbesluit Niet-landelijk en het verlengbaarheidsbesluit Middengolf verlengbaar. De betreffende vergunninghouders zijn per brief over de aanvraagprocedure voor verlenging geïnformeerd. Vanaf 12 januari 2017 tot uiterlijk 9 februari voor 14:00 uur kunnen vergunninghouders een aanvraag indienen. Meer informatie vindt u in de Regeling aanvraag verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep.

Vergunningen voor digitale omroep

Naast de vergunningen voor analoge FM of middengolf heeft Agentschap Telecom twee vergunningen verleend voor commerciële draadloze digitale omroep.

Overdragen vergunning

Wie een vergunning heeft voor commerciële omroep, kan onder voorwaarden zijn vergunning overdragen aan een ander. Hiervoor is toestemming nodig van de minister van Economische Zaken.

Frequenties of vermogen wijzigen?

Wilt u omroepfrequenties wijzigen, een hoger vermogen, een andere antennehoogte of een andere opstelplaats? In sommige gevallen kan dat. Hoe u dat aanvraagt, leest u hier. Voor een positief besluit op de aanvraag is in veel gevallen internationale coördinatie nodig door Agentschap Telecom.

Toezicht

De afdeling Toezicht  van Agentschap Telecom gaat na of vergunninghouders zich houden aan de bepalingen uit de Telecommunicatiewet en de vergunningen.