Agentschap Telecom

Veiling kavels B27 en B31 niet-landelijke commerciële radio-omroep

Twee kavels voor niet-landelijke commerciële radio-omroep in Ameland en Cuijk worden geveild. Partijen konden vanaf 15 september tot 6 oktober hun belangstelling voor deze kavels bekendmaken door het indienen van een aanvraag.

Update 19 december 2016: De veilingen zijn afgerond. TiDa B.V. heeft de vergunning voor kavel B31 (Cuijk) verkregen. De vergunning voor kavel B27 (Ameland) is door Stichting Kabelkrant Ameland verkregen.

Update 7 december 2016: er is een document met vragen en antwoorden over de veiling van de vergunningen voor de kavels B27 en B31 op de website geplaatst. U vindt deze in de rechterkolom.

Update 16 november 2016: Agentschap Telecom heeft de aanvragen beoordeeld die het heeft ontvangen voor de vergunningen voor twee kavels voor niet-landelijke commerciële radio. Het gaat om de kavels in Ameland en Cuijk (B27 en B31).  Omdat voor elk kavel meerdere aanvragen aan alle eisen van de veilingregeling voldoen, gaat Agentschap Telecom de vergunningen veilen. De veiling voor kavel B27 start op 12 december 2016 om 10.00 uur. De veiling voor kavel B31 start op 19 december 2016 om 10.00 uur. De veilingen vinden via internet plaats.

Update 7 oktober 2016: De aanvraagtermijn voor de vergunningen voor de kavels B27 en B31 is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Agentschap Telecom gaat de ontvangen aanvragen beoordelen. Als Agentschap Telecom vaststelt dat meerdere aanvragen voor kavel B27 en voor kavel B31 aan alle eisen voldoen, vindt er voor elk van deze 2 kavels een veiling plaats.

Update 19 september 2016: Om aanvragers te ondersteunen bij het opstellen van hun aanvraag heeft Agentschap Telecom een overzicht gemaakt van de meest voorkomende omissies. U vindt het document onder Downloads.

Commerciële radio-omroepen in Nederland hebben voor het gebruik van frequentieruimte een vergunning nodig. Agentschap Telecom verleent die vergunningen. De vergunningen voor de kavels in Ameland en Cuijk (B27 en B31) komen beschikbaar via een veiling, als er voldoende geldige aanvragen worden ontvangen.

Bij de aanvraag voor een vergunning voor de kavels B27 en B31 moet ook een aanvraag voor verlening van een bijbehorende vergunning voor gebruik van digitale radio-omroep (DAB+) te worden gevoegd. De minister zet in op de omschakeling naar digitale etherradio (DAB+). DAB+ biedt veel voordelen voor de luisteraar, zoals een betere geluidskwaliteit en ontvangst in een groter gebied. De nieuwe vergunninghouders zullen op 1 januari 2018 ten minste een geografische verzorging van 85% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 65% binnenontvangst moeten bieden in het ontvangstgebied voor DAB+.

Voorwaarden deelname veiling

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de veiling van deze vergunningen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Hierbij valt te denken aan een toestemming van het Commissariaat voor de Media en het beschikken over voldoende financiële middelen. Alle voorwaarden leest u in de veilingregeling. Neem de regeling goed door, en neem wanneer u vragen heeft tijdig contact met ons op.

Aanvraag vergunning

U kunt van 15 september 2016 tot uiterlijk 6 oktober 2016 om 14.00 uur uw aanvraag indienen. Indien uw aanvraag niet uiterlijk op  6 oktober om 14.00 is ontvangen, wordt de aanvraag afgewezen. U moet uw aanvraag per aangetekende post versturen of via persoonlijke overhandiging indienen bij Agentschap Telecom in Groningen.

Document ter ondersteuning bij de aanvraag

Als een aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet, krijgt de aanvrager de gelegenheid het verzuim te herstellen of kan het zijn dat de aanvraag moet worden afgewezen. Om aanvragers te ondersteunen bij het opstellen van hun aanvraag heeft Agentschap Telecom een overzicht gemaakt van de meest voorkomende omissies bij eerdere verdelingen. U vindt het document rechts op de pagina onder Downloads.

Vaststellen of de veiling plaatsvindt

De veiling vindt alleen plaats als  meerdere partijen een geldige aanvraag hebben ingediend. Als er slechts één geldige aanvraag voor een kavel is, vindt er geen veiling plaats en wordt de vergunning voor dat kavel aan de betreffende aanvrager verleend.

Veilingprocedure

De veiling verloopt via internet, met behulp van een elektronisch veilingsysteem. Tijdig voor aanvang van de veiling ontvangen deelnemers alle benodigde informatie.

Informatie over hoe de veiling verloopt, leest u in de veilingregeling en het document Spelregels veiling kavels B27 en B31. U vindt het document rechts op de pagina onder Downloads.

Veilingmodel

De veiling bestaat uit meerdere ronden (meerrondenveiling) en verloopt per opbod. Dit betekent dat de veilingmeester de prijs per ronde verhoogt. De deelnemers besluiten per ronde of zij wel of niet bieden op de door de veilingmeester vastgestelde prijs. Als een deelnemer niet biedt, kan hij daarna niet meer deelnemen aan de veiling. Als alle nog actieve deelnemers tegelijk geen bod uitbrengen wordt de ronde opnieuw gehouden met een lagere prijs. Deze deelnemers doen dan wel weer mee in de veiling.

Rondeprijzen

Voor de veiling geldt geen minimumprijs. In elk ronde loopt de prijs verder op. Als een deelnemer als enige bieder in een ronde biedt, verwerft deze de vergunning voor het bedrag van die ronde. De veiling is dan ten einde.

Duur van de veiling

Bij de start van de veiling is niet bekend hoe lang de veiling gaat duren. Hoe lang de veiling duurt is afhankelijk van het aantal bieders, het biedgedrag en het aantal rondes. Als in een biedronde door één bieder een geldig bod is uitgebracht dan is dit het einde van de veiling. Deze bieder verwerft de vergunning.

Vragen?

Heeft u vragen over de veiling van kavels B27 en B31? Stel ze via veilingb27b31@agentschaptelecom.nl