Agentschap Telecom

Benodigde informatie bij overdracht

Wilt u als omroepvergunninghouder een verzoek om overdracht indienen? Dan heeft Agentschap Telecom informatie van u nodig. Ook indien u al als vergunninghouder bekend bent bij Agentschap Telecom.

Wat heeft Agentschap Telecom nodig?

De beoogde vergunninghouder stuurt Agentschap Telecom de volgende informatie (de eerste vier onderdelen van de opsomming gelden alleen voor rechtspersonen, niet voor natuurlijke personen):

  • Afschriften van relevante statuten;
  • Beschrijving van de aandeelhouderstructuur;
  • Beschrijving van de medezeggenschapstructuur;
  • Een afschrift van relevante en recente uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Verklaring dat de beoogde vergunninghouder niet in staat van faillissement of in liquidatie verkeert en dat er geen surseance van betaling is verleend;
  • Toestemming van het Commissariaat voor de Media.

Regelingen

Aanvullende informatie vindt u in de regelingen uit 2003 en 2007. Daarin staat ook welke informatie Agentschap Telecom nodig heeft, als de beoogde vergunninghouder een natuurlijk persoon is.

regeling-verlenging-en-digitalisering-landelijke-commerciele-radio-omroep.pdf

Regeling-verlenging-en-digitalisering-commerciele-radio-omroep-middengolf-en-niet-landelijke-fm.pdf