Agentschap Telecom

Middengolf en digitaal

De houders van een commerciële middengolfvergunning hebben ook een vergunning voor digitale radio. De vergunningen lopen tot 1 september 2022.

De meeste omroepen hebben ervoor gekozen om te digitaliseren via een eigen vergunning. Twee middengolfomroepen, Radio 538 en Radio 10 Gold, doen dit via een doorgifteovereenkomst.

Flexibiliteit in vergunningsvoorwaarden

Vanaf 1 april 2011 kunnen vergunninghouders voor middengolfzenders hun vergunde vermogen aan laten passen. Ook mogen zij – binnen bepaalde kaders – hun zender verplaatsen. Om na te gaan wat wel en niet mogelijk is, heeft Agentschap Telecom een gedragslijn ontwikkeld, inclusief een technische bijlage waarin de randvoorwaarden voor wijzigingen staan. Vergunninghouders kunnen hiermee een – grove – inschatting maken van de verplaatsingsmogelijkheden. Daarnaast worden enkele andere technische voorwaarden verruimd om zenders optimaal in te richten.

Wijzigingsvoorwaarden

Voor het wijzigen van de opstelplaats of het vermogen van een zender gelden in grote lijnen de volgende voorwaarden:

  1. Het maximum uitgestraald vermogen overdag (EMRP) mag met maximaal 6 dB verlaagd worden ten opzichte van het vermogen zoals dat was opgenomen in de vergunning op 1 januari 2011.
  2. Verplaatsing is mogelijk als andere zenders niet sterker gestoord worden dan volgens ‘Genève ‘75’ is vastgelegd. In dit verdrag zijn de internationale afspraken vastgelegd die betrekking hebben op middengolfzenders.
  3. Een zender moet in gebruik zijn. Dit is het geval als uitgezonden wordt tot minus 6 dB van het vergunde vermogen.
  4. Daarnaast is regelgeving op het gebied van bescherming van apparatuur en personen van toepassing. Het gaat dan om de Beleidsregel storing door het gewenste signaal, de R&TTE richtlijn en regelgeving over elektromagnetische velden.

Vergunningsdocumenten

Wilt u de actuele vergunningdocumenten inzien? U kunt ze vinden in het Nationaal Frequentieregister.