Laagvermogen middengolf

Voor laagvermogen middengolf kunt u een vergunning aanvragen voor hobbyradio, kleine omroep en evenementen.

Aanvragen vergunning

U kunt een nieuwe vergunning aanvragen of een wijziging van uw huidige vergunning aanvragen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Alleen volledig en juist ingevulde aanvragen tellen mee in het bepalen van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Hierop is ook een uitvoeringskader van toepassing.

Bij een aanvraag voor een nieuwe vergunning dient u de geldige toestemming (het gehele besluit) van het Commissariaat voor de Media op naam van de aanvrager mee te sturen. Bij een wijziging is dit niet nodig.

In het document frequentierechten middengolf in Nederland staat per vermelde frequentie op het aanvraagformulier waar deze inzetbaar is in Nederland. Indien de frequentie niet wordt vermeld in het document, is deze in heel Nederland inzetbaar.

Bereik van middengolf

Het bereik van een middengolfzender is afhankelijk van veel factoren, waaronder het tijdstip van de dag, de atmosferische omstandigheden, het weer, de onmiddellijke omgeving van de zender, de aanwezigheid van omliggende zenders en de omgeving van de ontvanger. Daarom geeft Agentschap Telecom geen indicatie van het bereik.

Tarieven voor de vergunning

Voor de vergunning brengen wij kosten in rekening. In 2021 gelden de volgende tarieven:

Tarieven laagvermogen middengolf
Laagvermogen middengolf €162 Uitvoering Per vergunning
€172 Toezicht Per vergunning met een vermogen van ≤ 1 watt
€455 Toezicht Per vergunning met een vermogen van 50 - 100 watt

Uitleg over de tarieven

Het tarief voor de uitvoering (vergunningverlening) wordt eenmalig in rekening gebracht. Het tarief voor toezicht betaalt u jaarlijks. De tarieven worden elk jaar vastgesteld en zijn vastgelegd in de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom. Deze regeling wordt op onze website gepubliceerd. Dit betreft alleen de kosten voor de vergunning van Agentschap Telecom. Er zijn ook andere instanties waar u mee te maken hebt en die kosten in rekening brengen, zoals het Commissariaat voor de Media. U betaalt per vergunning, ongeacht wat het aantal uitzenduren is.