Laagvermogen middengolf

Voor laagvermogen middengolf kunt u een vergunning aanvragen voor hobbyradio, kleine omroep en evenementen.

Aanvraag nieuwe vergunning

De vergunningen die in het kader van de laagvermogen middengolf pilot zijn uitgegeven, lopen allen af per 10 mei 2019. Na de evaluatie van de pilot, is besloten de laagvermogen middengolf vergunningen permanent mogelijk te maken. Iedereen kan daarom een nieuwe vergunning aanvragen met een ingangsdatum vanaf 11 mei 2019. Daarvoor zijn de Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst, het uitvoeringskader en het aanvraagformulier aangepast.

Volgens het bekendmakingsbesluit  kunt u vanaf 18 februari 2019 om 9.00 uur een aanvraag voor een nieuwe vergunning  indienen. Alleen volledig ingevulde aanvragen tellen mee in het bepalen van de volgorde van de aanvragen. Bij de aanvraag dient u een toestemming van het Commissariaat van de Media op naam van de aanvrager mee te sturen. Bekijk de frequentierechten middengolf in Nederland.

Samenvatting consultatie

Op 6 december 2018 is de consultatie van het uitvoeringskader laagvermogen middengolf, de daarbij behorende vergunning en het aanvraagformulier voor het verkrijgen van een vergunning gestart. Geïnteresseerden hadden tot 7 januari 2019 de mogelijkheid om hier reactie op te geven.

Bent u benieuwd naar de reacties op de consultatie en de daarbij behorende antwoorden? Lees dan de samenvatting van de consultatie.

De 'Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst' werd tegelijkertijd geconsulteerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bekijk de reacties op die consultatie.

Bereik van middengolf

Het bereik van een middengolfzender is afhankelijk van veel factoren, waaronder het tijdstip van de dag, de atmosferische omstandigheden, het weer, de onmiddellijke omgeving van de zender, de aanwezigheid van omliggende zenders en de omgeving van de ontvanger. Daarom geeft Agentschap Telecom geen indicatie van het bereik.

Tarieven voor de vergunning

Voor de vergunning brengen wij kosten in rekening. In 2019 gelden de volgende tarieven:

Tarieven laagvermogen middengolf
Laagvermogen middengolf waarvan de vergunning is verleend na 11 mei 2016 € 156 Uitvoering Per vergunning
€ 165 Toezicht Per vergunning met een vermogen van ≤ 1 watt
€ 437 Toezicht Per vergunning met een vermogen van >1 watt - 100 watt

Uitleg over de tarieven

Het tarief voor de uitvoering (vergunningverlening) wordt eenmalig in rekening gebracht. Het tarief voor toezicht betaalt u jaarlijks. De tarieven worden elk jaar vastgesteld en zijn vastgelegd in de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom. Deze regeling wordt op onze website gepubliceerd. Dit betreft alleen de kosten voor de vergunning van Agentschap Telecom. Er zijn ook andere instanties waar u mee te maken hebt en die kosten in rekening brengen, zoals het Commissariaat voor de Media. U betaalt per vergunning, ongeacht wat het aantal uitzenduren is.