Evenementenomroep

In de FM-omroepband is sprake van schaarste. Toch kunnen we voor kleine toepassingen zoals een evenement meestal nog frequentieruimte vinden. Het gaat dan om frequentiegebruik met een laag vermogen, een zeer beperkt verzorgingsgebied en voor beperkte duur. Het verlenen van een vergunning voor DAB+ is niet mogelijk voor een evenementenomroep.

Een omroepuitzending kunt u inzetten bij kortdurende evenementen als:

  • een incidenteel georganiseerde culturele manifestatie;
  • een muziekuitvoering;
  • een podiumvoorstelling;
  • een sportevenement of festival met publiek.

Vergunning aanvragen

Voor een kortdurend evenement kunt u een vergunning aanvragen voor tijdelijk gebruik van frequentieruimte. U heeft toestemming nodig van het Commissariaat voor de Media om in aanmerking te komen voor een vergunning.

Een vergunning voor uw evenement vraagt u aan met het aanvraagformulier. U kunt hierbij een voorkeursfrequentie vermelden. Het is belangrijk dat de aanvraag op dezelfde naam staat als de toestemming voor het commissariaat voor de Media.

Agentschap Telecom behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Stuur uw aanvraag daarom zo snel mogelijk naar Agentschap Telecom. Als u uw aanvraag tijdig en volledig indient, kunt u twee weken voor aanvang van het evenement een besluit op uw aanvraag verwachten.

Tarieven

De kosten voor een evenementenvergunning worden berekend op basis van uurtarieven omdat het maatwerk is. De uurtarieven vindt u in de Regeling vergoedingen. De kosten zijn onder andere afhankelijk van het aantal bestede uren en het aantal evenementen onder de vergunning.  De kosten komen gemiddeld tussen € 350,- en € 475,- (let op: dit is een indicatie.).

Vergunning voor meerdere evenementen

Het is mogelijk om een seizoensvergunning aan te vragen voor meerdere evenementen op dezelfde locatie en binnen hetzelfde kalenderjaar. Ook hiervoor heeft u toestemming nodig van het Commissariaat voor de Media. Het is voldoende om één vergunningsaanvraag in te dienen. Vermeld hierbij in de begeleidende e-mail of brief voor welke periodes u een vergunning aanvraagt. Voorwaarde is dat dezelfde frequentie kan worden gepland voor alle door u opgegeven data. Na verlening van de vergunning kunt u geen data laten toevoegen.

Sanctiebeleid bij overtreding

Aan deze vergunningen zijn voorschriften verbonden voor vermogen, verzorgingsgebied en duur van het gebruik. Als deze voorschriften niet worden nageleefd, kunnen belangrijke communicatiediensten, zoals voor de luchtvaart en hulpverlening worden gestoord. Daarom gelden sancties voor het niet naleven van de voorschriften. Deze sancties vindt u in het sanctiebeleid.

Help ons de website te verbeteren

Heeft u gevonden wat u zocht? Was deze informatie nuttig voor u? Mist u dingen? We horen graag hoe we onze website kunnen verbeteren.

Feedbackformulier

Hiermee kunnen wij als dat nodig is persoonlijk contact met u opnemen.

Hiermee kunnen wij als dat nodig is persoonlijk contact met u opnemen.