Commerciële radio

Commerciële radio-omroepen in Nederland hebben voor het gebruik van frequentieruimte een vergunning nodig. Agentschap Telecom verleent die vergunningen. Er zijn landelijke en niet-landelijke commerciële omroepen.

Landelijke commerciële omroepen

De landelijke commerciële omroepen hebben vergunningen voor FM en voor digitale radio. Deze hebben een looptijd tot 1 september 2022.

Niet-landelijke commerciële omroepen

De niet-landelijke commerciële omroepen hebben vergunningen voor FM en digitale radio. De vergunningen lopen af op 1 september 2022.

Regiogerichtheid

Niet-landelijke commerciële FM-vergunninghouders zijn verplicht hun programma’s voor een deel van de zendtijd te richten op de regio, de zogenoemde regiogerichtheid.

Lokale digitale radio-omroep

Vanaf 10 maart 2020 kunnen commerciële omroepen een vergunning aanvragen voor lokale digitale radio-omroep (laag 6).  Tot 1 september 2022 zijn 22 allotments beschikbaar. 

Middengolf: vergunningen

Houders van een middengolfvergunning (AM) hebben ook een vergunning voor digitale radio.

Verzoek om aanpassing vermogen of verplaatsing

Als u een vergunning heeft voor middengolfzenders, kunt u uw vermogen laten aanpassen. Ook mag u binnen bepaalde kaders, uw zender verplaatsen. In de gedragslijn vindt u de voorwaarden voor wijzigingen.