Agentschap Telecom
Downloads

Internationale coördinatie voor FM

Wilt u frequenties in uw vergunning laten wijzigen, een hoger vermogen, een andere antennehoogte of een andere opstelplaats? Dat kan, als u daarvoor een aanvraag indient.

Voor een positief besluit is meestal wel internationale coördinatie nodig. Immers, als u uw FM-inrichting wijzigt, kunnen buitenlandse FM-zenders hiervan hinder ondervinden. Deze internationale coördinatie is in handen van Agentschap Telecom.

Toegestane storing

Internationale regels bepalen de frequentiegebruiksrechten voor FM-zenders. Ze geven aan hoeveel storing Nederlandse FM-zenders mogen veroorzaken op FM-zenders in het buitenland en omgekeerd.

Coördinatieverzoek

Wanneer u bijvoorbeeld uw FM-zender wilt verplaatsen, moet Nederland dit in veel gevallen met de omringende landen afstemmen. U dient uw aanvraag in bij Agentschap Telecom. Wij dienen vervolgens een coördinatieverzoek in bij landen waarvan de FM-zenders van die verplaatsing last kunnen krijgen. Voor Nederland gaat het in de meeste gevallen om België, Duitsland, Denemarken, Engeland, Frankrijk of Luxemburg. Met een aantal landen, zoals Duitsland en België, heeft Nederland aanvullende bilaterale afspraken gemaakt.
 

Wanneer volgt goedkeuring?

Volgens de internationale overeenkomst moet een land binnen twaalf weken reageren op een coördinatieverzoek. Is er na deze periode geen reactie gekomen, dan stuurt Agentschap Telecom een herinnering naar het betreffende land. Als twee weken daarna nog steeds geen reactie binnen is, wordt ervan uitgegaan dat het coördinatieverzoek is ingewilligd.