Agentschap Telecom

Radio en televisie

Omroepen en audiovisuele media

Omroepfrequenties gebruiken? Vergunning nodig

Wilt u omroepfrequenties gaan gebruiken? Voor bijvoorbeeld het verzorgen van uitzendingen voor lokale omroep of een evenement? Dan heeft u een vergunning nodig. Agentschap Telecom verleent die vergunningen.
Heeft u al een omroepvergunning, maar wilt u die wijzigen of overdragen? Ook daarvoor kunt u bij Agentschap Telecom terecht.

Op deze site leest u hoe Agentschap Telecom de vergunningen verleent, en hoe u een vergunning aanvraagt of wijzigt.
Rechts op de pagina’s verwijzen wij telkens naar relevante achtergrondinformatie, documenten en formulieren.

Wet- en regelgeving

Als u omroepfrequenties gebruikt of dat wilt doen, heeft u een vergunning nodig. Dat is vastgelegd in de Telecommunicatiewet (Tw). De Tw bepaalt de regels voor het gebruik van frequentieruimte en vormt de basis voor het Nationaal Frequentieplan. In dit plan is de verdeling van frequenties vastgelegd.

Wat leest of regelt u hier?

Agentschap Telecom verdeelt frequentieruimte voor:

Op deze pagina’s leest u ook hoe u een vergunning kunt aanvragen.

Wilt u frequenties in uw vergunning laten wijzigen, een hoger vermogen, een andere antennehoogte of een andere opstelplaats? Dat kan. Voor een positief besluit is meestal wel internationale coördinatie nodig.

Heeft u een vergunning voor commerciële omroep en wilt u die overdragen? Agentschap Telecom behandelt uw aanvraag.