Portofoons en mobilofoons

Voor mobilofoon- en portofoonnetten zijn vergunningvrije frequenties beschikbaar. U kunt ook een vergunning aanvragen voor besloten netwerken, bijvoorbeeld voor taxi’s, artsenpraktijken, transport en bouwbedrijven.

Vergunningvrij gebruik van portofoons

Er zijn vergunningvrije frequenties beschikbaar voor portofoongebruik, bijvoorbeeld voor walkie-talkies. Dit geldt voor de standaard PMR446. Iedereen mag deze frequenties gebruiken. Een overzicht van de frequenties en de voorwaarden voor gebruik vindt u in de 'Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht'.

Besloten netwerken: vergunning aanvragen

Als u portofoons of mobilofoons voor besloten netwerken en zakelijk gebruik wilt gebruiken, kunt u een vergunning aanvragen. Er zijn vergunningen voor landelijk gebruik of voor gebruik op specifieke plaatsen.

Vergunning voor laagvermogen, landelijk gebruik

U kunt een vergunning aanvragen voor laagvermogen portofoons. Deze frequenties mag u door heel Nederland gebruiken. U kiest een van de frequenties uit uw vergunning. Dit type vergunning is een goede optie in situaties waarbij u eventuele storingen zelf kunt oplossen door een uitwijk te kiezen. De optie is goedkoper dan een vergunning voor specifiek toegewezen frequenties.

Vergunning voor vaste frequentie, niet-landelijk gebruik

U kunt een vergunning aanvragen waarbij u een vaste frequentie in een specifiek gebied krijgt toegewezen. Agentschap Telecom kijkt dan of er ander gebruik in dat gebied is en kiest een geschikte frequentie voor u. Deze vergunning is een goede optie als portofoons bepalend zijn voor uw bedrijfsprocessen en als u storingen niet zelf kunt of wilt opvangen.

Vergunning voor tijdelijk gebruik portofoons

Verhuurbedrijven kunnen een vergunning krijgen voor frequentiegebruik, zodat huurders van portofoons of mobilofoons die niet zelf hoeven aan te vragen. Toegewezen frequenties kunt u door het hele land gebruiken. U gebruikt een frequentie maximaal twee weken achtereen op dezelfde locatie.

Tarieven

U vindt de tarieven voor portofoons en mobilofoons in de Regeling vergoedingen.

Portofoons op het water

Er zijn ook andere soorten portofoons, bijvoorbeeld voor communicatie op het water.