Agentschap Telecom

Bereikbaarheid 112

De bereikbaarheid van het alarmnummer 1-1-2 is van levensbelang. De aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken of telefoniediensten moet ervoor zorgen dat alarmnummer 1-1-2 onder alle omstandigheden bereikbaar is. Voor de mobiele telefoon geldt wel dat daarvoor dekking aanwezig moet zijn van het mobiele netwerk.

Onderzoek bereikbaarheid met de mobiele telefoon

Agentschap Telecom heeft in 2014 samen met TNO onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van het alarmnummer 1-1-2 met de mobiele telefoon. Hieruit is gebleken dat deze mobiele bereikbaarheid in Nederland heel goed is. 99% van de oproepen door heel Nederland slaagt. Bij de oproepen waar het niet lukte was er vaak sprake van technische beperkingen die ervoor zorgden dat er geen contact mogelijk was, zoals bijvoorbeeld vlak bij grote hoge gebouwen of veel bomen. Meer over dit onderzoek in de bijlage.

Maatregelen

Bij ‘opstoppingen’ in het telefoonnetwerk, bijvoorbeeld op oudejaarsavond of bij grote evenementen moet de aanbieder alle noodzakelijke maatregelen nemen om de bereikbaarheid van het alarmnummer 112 te waarborgen. Dit noemen we ‘congestievoorziening’. Naast deze voorzieningen dienen aanbieders ook maatregelen te nemen die, bij een technische storing of uitval van het elektriciteitsnetwerk, de bereikbaarheid van het alarmnummer garanderen. Agentschap Telecom ziet erop toe dat de telecomproviders dat doen.

Wat kunt u doen bij geen bereik van 112?

Het alarmnummer 112 is in principe altijd bereikbaar. Maar het is niet uit te sluiten dat u 112 soms even niet kunt bereiken. U kunt dan een aantal dingen doen.

Lees wat u kunt doen bij geen bereik van alarmnummer 112