Agentschap Telecom

Openbare netwerken

Bent u aanbieder van openbare telecommunicatienetwerken of telecommunicatiediensten? Bijvoorbeeld van vaste/mobiele telefonie, internettoegang, e-mail of internettelefonie?

Agentschap Telecom verleent vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte voor deze doelen. Heeft u al zo’n vergunning? Daarin staan de voorwaarden beschreven waaraan u zich dient te houden. Daarnaast gelden er regels om uw diensten beschikbaar en veilig te houden. Op deze site leest u hoe Agentschap Telecom de landelijke frequentieruimte verdeelt en welke vergunnings- en andere voorwaarden gelden. Rechts op de pagina’s verwijzen wij telkens naar relevante achtergrondinformatie, documenten en formulieren.

Wet- en regelgeving

Heeft u een vergunning, dan gelden vergunningsvoorwaarden. Agentschap Telecom ziet erop toe dat u die voorwaarden naleeft. Een belangrijke voorwaarde is de ingebruiknameverplichting. Daarnaast moet iedere aanbieder voldoen aan de voorwaarden voor continuïteit en veiligheid. Alle voorwaarden zijn gebaseerd op de bepalingen uit de Telecommunicatiewet. Het wettelijk kader rond de zorg- en meldplicht vindt u hier.

Wat leest of regelt u hier?

Op deze site geven we informatie over de verdeling van de frequentieruimte. Zo verdeelt Agentschap Telecom bij frequentieschaarste de vergunningen door bijvoorbeeld een veiling te organiseren. Omdat de continuïteit en beschikbaarheid van netwerken en diensten van het grootste belang zijn, informeren we u ook over de zorg- en meldplicht continuïteit, het Loket Meldplicht Telecomwet en de bereikbaarheid van 112. Daarnaast gaan we in de manier waarop aanbieders kunnen helpen bij het opsporen en voorkomen van misdrijven.