Toekomstverkenning: trends in beeld 2019-2024

ECD Radar

Van 5G tot kunstmatige intelligentie; de ontwikkelingen in het elektronische communicatiedomein (ECD) zijn talrijk en volgen elkaar in rap tempo op. De ECD Radar is een visualisatie van het Agentschap Telecom die inzicht biedt in de ontwikkelingen die nu en in de nabije toekomst aan de orde komen. Selecteer een van de stippen op de radar voor een kijkje in zo’n ontwikkeling, of gebruik de filters om de ontwikkelingen te vinden die voor jou interessant zijn.

ECD Radar & Strategie

De gesignaleerde trends leggen we vast in de zogenaamde ECD Radar. Met behulp van dit instrument bepalen we jaarlijks op welke ontwikkelingen we extra inzetten en welke onderzoeken we gaan uitvoeren. De trends geven dus richting aan onze strategie en prioritering van onze toekomstige werkzaamheden. Zo zien we dat in de ECD Radar uit 2020 de nadruk verschuift van frequentiemanagement naar digitalisering.

Bekijk ook de vorige ECD Radar 2015-2019.

Reageren?

Wilt u reageren op de ECD Radar of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.