Toekomstverkenning: trends in beeld

Momenteel werken we aan een vernieuwde versie van de Trendradar. Zodra de nieuwe versie beschikbaar is, publiceren we de Trendradar op deze pagina.

Van 5G tot kunstmatige intelligentie; de ontwikkelingen in het elektronische communicatiedomein zijn talrijk en volgen elkaar in rap tempo op. De Trendradar is een visualisatie van het Agentschap Telecom die inzicht biedt in de ontwikkelingen die nu en in de nabije toekomst aan de orde komen. Met behulp van dit instrument bepalen we jaarlijks op welke ontwikkelingen we extra inzetten en welke onderzoeken we gaan uitvoeren. De trends geven dus richting aan onze strategie en prioritering van onze toekomstige werkzaamheden. 

Bekijk ook de vorige ECD Radar 2015-2019.