Onderzoeksrapport: Radar Interference Study

Het gebruik van radar neemt toe. Naast het traditionele gebruik van radar voor de begeleiding van het lucht- en scheepvaart, ontvangtĀ Agentschap Telecom in toenemende mate aanvragen voor het frequentiegebruik door radars bedoeld voor: de detectie van drones, neerslag, vogels en ten behoeve van het schakelen van de obstakelverlichting van windparken.

Onderzoeksbureau Dialogic heeft, samen met TNO, in opdracht van Agentschap Telecom een advies uitgebracht hoe om te gaan met de interferentierisico's die tussen deze verschillende (typen) radarsystemen kunnen ontstaan. Het advies leest u in het onderstaande, Engelstalige document 'Radar Interference Study. A Proposal for New Regulation Guidelines'.

.