Rapport Digitisation of wireless microphones

Rapport (Engelstalig) over de mogelijkheden van digitalisering van draadloze microfoons.  Het onderzoek hiernaar is gedaan door Stratix, in opdracht van Agentschap Telecom.