De wereld van telecommunicatie staat nooit stil. Om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van ICT- en telecommunicatienetwerken te kunnen blijven waarborgen nu en in de toekomst, zijn innovaties van groot belang. Daarom is Agentschap Telecom nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van 5G, apparatuur, Internet of Things (IoT), drones en cybersecurity.

Innovatie

Digitalisering van draadloze microfoons
 

De beschikbare frequentieruimte voor draadloze microfoons neemt steeds verder af. Agentschap Telecom heeft daarom samen met de Nederlandse Belangenvereniging Draadloze Audio/Visuele Verbindingen (pmse) onderzocht waar knelpunten ontstaan. Bij grote media-evenementen kunnen draadloze microfoons elkaar gaan storen. Om hier een passende oplossing voor te vinden heeft Agentschap Telecom onderzoek laten doen naar digitalisering van draadloze microfoons .   

Bekijk het rapport (Engelstalig) Digitisation of wireless microphones, the effects on spectrum use, door onderzoeksbureau Stratix, in opdracht van Agentschap Telecom.

Optical Wireless Communication

Het huidige radiospectrum is behoorlijk vol en de verwachting is dat het steeds drukker wordt. Dit is de reden dat Agentschap Telecom onderzoek heeft laten uitvoeren naar Optical Wireless Communication om te kijken in hoeverre deze alternatieve vorm van draadloze communicatie het huidige radiospectrum kan ontlasten.

Bekijk het rapport (Engelstalig) Optical Wireless Communication: options for extended use.

5G

Vanaf 2020 wordt 5G, de nieuwste generatie mobiele communicatie verwacht. Deze opvolger van het huidige 4G is vele malen sneller en kan veel meer data versturen. De snelheid van het netwerk maakt dat allerlei nieuwe toepassingen een stapje dichterbij komen, bijvoorbeeld IoT en zelfrijdende auto's.

Agentschap Telecom is als een van de mede-oprichters nauw betrokken bij het Nederlandse 5G fieldlab, 5Groningen. Ook TNO en enkele grote internationale (telecom) industrieën nemen hieraan deel.

Internet of Things

Veel apparaten en sensoren zijn verbonden met het internet, denk bijvoorbeeld aan je telefoon, televisie of de slimme energiemeter. Deze verbindingen zijn vaak draadloos en maken gebruik van het daartoe aangewezen radiospectrum.

Het is belangrijk dat de verbindingen van draadloze (IoT) apparatuur en sensoren veilig zijn. Op dit moment kunnen kwaadwillenden soms nog heel eenvoudig de verbindingen hacken. Hierdoor kunnen de apparaten ingezet worden om af te luisteren, of op een andere manier te beïnvloeden. Agentschap Telecom wil dit tegengaan en pleit daarom voor verdergaande Europese regelgeving om onveilige apparatuur van de markt te weren. Om deze reden is Agentschap Telecom onder andere betrokken bij een verdere invulling van de essentiele eisen van de Europese Richtlijn RED.

Over de onderzoeksagenda van Agentschap Telecom

Via extern onderzoek signaleert en onderzoekt Agentschap Telecom nieuwe trends, kansen en risico's op technisch en maatschappelijk gebied. Waar mogelijk publiceren we de resultaten en informeren we burgers, bedrijven, brancheorganisaties en beleidsfora. Onderzoek kan ook een interessant aanknopingspunt bieden voor de wetenschap en input vormen voor maatschappelijke discussie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de onderzoeken die Agentschap Telecom laat uitvoeren? Neem contact met het agentschap op.