Onderzoek en ontwikkeling

De wereld van telecommunicatie staat nooit stil. Om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van ICT- en telecommunicatienetwerken te kunnen blijven waarborgen nu en in de toekomst, zijn innovaties van groot belang. Daarom is Agentschap Telecom nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van 5G, apparatuur, Internet of Things (IoT), drones en cybersecurity.

5G

Vanaf 2020 wordt 5G geïntroduceerd. Het is vele malen sneller en kan veel meer data versturen dan 4G, maar 5G gaat veel verder. Want naast de enorme snelheid van het netwerk geeft 5G gelijktijdige toegang voor meerdere gebruikers. En 5G biedt ondersteuning aan vele nieuwe toepassingen en technologieën. Bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg (e-health), veiligheid (zelfrijdende auto’s) of het bedienen van huishoudelijke apparaten (IoT).

Agentschap Telecom is als een van de mede-oprichters nauw betrokken bij het Nederlandse 5G fieldlab, 5Groningen. Ook TNO en enkele grote internationale (telecom) industrieën nemen hieraan deel.

Internet of Things

Veel apparaten en sensoren zijn verbonden met het internet, denk bijvoorbeeld aan je telefoon, televisie of de slimme energiemeter. Deze verbindingen zijn vaak draadloos en maken gebruik van het daartoe aangewezen radiospectrum.

Het is belangrijk dat de verbindingen van draadloze (IoT) apparatuur en sensoren veilig zijn. Op dit moment kunnen kwaadwillenden soms nog heel eenvoudig de verbindingen hacken. Hierdoor kunnen de apparaten ingezet worden om af te luisteren, of op een andere manier te beïnvloeden. Agentschap Telecom wil dit tegengaan en pleit daarom voor verdergaande Europese regelgeving om onveilige apparatuur van de markt te weren. Om deze reden is Agentschap Telecom onder andere betrokken bij een verdere invulling van de essentiële eisen van de Europese Richtlijn RED.

Over de onderzoeksagenda van Agentschap Telecom

Via extern onderzoek signaleert en onderzoekt Agentschap Telecom nieuwe trends, kansen en risico's op technisch en maatschappelijk gebied. Waar mogelijk publiceren we de resultaten en informeren we burgers, bedrijven, brancheorganisaties en beleidsfora. Onderzoek kan ook een interessant aanknopingspunt bieden voor de wetenschap en input vormen voor maatschappelijke discussie.

Meer informatie

Meer informatie over de onderzoeken van de afgelopen jaren vindt u op deze overzichtspagina. Wilt u meer weten over de onderzoeken die Agentschap Telecom laat uitvoeren, neemt u dan contact met ons op.