Aanvraagprocedure Multibandveiling

De aanvraagprocedure voor de Multibandveiling, de veiling voor snelle mobiele communicatie, is inmiddels afgesloten. Op deze pagina vindt u informatie over de aanvraagprocedure voor de vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz.

Aanvraag indienen

De aanvraagprocedure voor de Multibandveiling, de veiling voor snelle mobiele communicatie voor vergunningen van 700, 1400 en 2100 MHz, is inmiddels afgesloten. Marktpartijen konden daar tot maandag 6 april om 12.00 uur een aanvraag voor indienen bij de notaris door middel van een aanvraagformulier. Het aanvraagformulier en een toelichting op de wijze van indiening vindt u in de bijlage in de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz (veilingregeling). 

Veiling

De veiling verloopt via internet, met behulp van een elektronisch veilingsysteem. In de Veilingregeling is beschreven welke regels gelden bij deelname aan de veiling, hoe het veilingmodel eruitziet en welke startprijzen worden gehanteerd. In de veiling wordt gebruik gemaakt van zogenoemde ‘caps’. Deze bepalen hoeveel frequentieruimte aanbieders van mobiele communicatie de komende tien jaar maximaal mogen gebruiken. In de capregeling zijn deze caps vastgelegd. 

Webinar

Op 19 maart 2020 organiseerde Agentschap Telecom in samenwerking met DotEcon een webinar. In dit webinar werd het veilingmodel nader toegelicht. Voor de deelnemers aan de veiling organiseert Agentschap Telecom op een later moment een tweede webinar. In dit webinar wordt in samenwerking met DotEcon uitleg gegeven over de veilingsoftware die tijdens de veiling gebruikt wordt.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de aanvraag- of veilingprocedure, dan kunt u die stellen via multibandveiling@agentschaptelecom.nl. De vragen die Agentschap Telecom tot aan de start van de veiling ontvangt en beantwoordt, worden geanonimiseerd op de website gepubliceerd onder vragen en antwoorden.