Met de komende Multibandveiling wordt frequentieruimte verdeeld waarmee telefonie- en internetaanbieders snelle mobiele communicatie kunnen aanbieden. Een deel van de te veilen frequentieruimte is ook geschikt voor 5G. 

Een korte uitleg van de Multibandveiling

Met de Multibandveiling verdeelt Agentschap Telecom landelijk beschikbare frequentieruimte onder de deelnemers aan de veiling. De deelnemers bieden op vergunningen voor openbare mobiele communicatie. Hieronder vallen ook 4G en 5G. De vergunningen lopen tot 2040. Het gaat om frequentieruimte in de 700, 1400 en 2100 megahertz (MHz) banden. De vergunningen zorgen ervoor dat aanbieders snelle mobiele communicatie, zoals 4G en 5G, kunnen aanbieden.

Er gelden spelregels tijdens de veiling. Wat die regels precies zijn, wordt eind 2019 vastgesteld. Naar verwachting start de Multibandveiling dan in 2020.

Wilt u meer weten over het beleid op basis waarvan de verdeling van de frequenties voor mobiele communicatie in de aankomende jaren wordt uitgevoerd? Lees dan de Nota Mobiele Communicatie 2019.