Agentschap Telecom

Metrologie

Per 1 januari 2016 zijn de taken van de toezichthoudende organisatie Verispect overgegaan naar Agentschap Telecom. Vanuit de afdeling Metrologie en Waarborg, houdt Agentschap Telecom nu toezicht op naleving van onder andere de Metrologiewet. Het toezicht op de naleving van die wet dient op de eerste plaats ter bescherming van de consument.

Koopt u op de markt 3 kilo appelen, dan wilt u ook graag 3 kilo appelen krijgen. En geeft de benzinepomp aan dat u dertig liter getankt hebt, dan wilt u ook graag dat er echt dertig liter in uw tank is bijgekomen. Of dat zo is, is echter lastig te controleren. Om u die zekerheid te geven is er de Metrologiewet. Inspecteurs van de afdeling Metrologie en Waarborg van Agentschap Telecom onderzoeken de meet- en weeginstrumenten die in het handelsverkeer worden gebruikt. Onze inspecteur stelt tijdens zijn bezoek vast of het instrument aan diverse formele en meettechnische eisen voldoet. Is dat het geval, dan brengt hij een groene sticker aan op het instrument op een voor u duidelijk zichtbare plaats.

Binnen de Metrologie houdt Agentschap Telecom toezicht op het gebruik van en de handel in een aantal verschillende meet- en weeginstrumenten: