Agentschap Telecom

100% NL en 8FM winnaars veiling FM-vergunningen

Een landelijke FM-vergunning (kavel A7) en een regionale FM-vergunning (kavel B38) zijn geveild door Agentschap Telecom. De landelijke FM-vergunning is gewonnen door 100% NL en de regionale FM-vergunning is gewonnen door 8 FM.

De afgelopen periode is een landelijke en een regionale FM-vergunning geveild. Het betreffen hier de kavels A7 en B38 (regio Kaatsheuvel).

De landelijke FM-vergunning (kavel A7) is gewonnen door Ad Venture Radio B.V. voor een bedrag van € 828.819,-. Ad Venture Radio B.V. is een dochtermaatschappij van 100% NL (de vergunninghouder van kavel A9). Van de zeven tijdig ingediende aanvragen, zijn er twee ingetrokken. De overige aanvragen zijn afgewezen, omdat zij niet voldeden aan de veilingregeling.

De regionale FM-vergunning regio Kaatsheuvel is gewonnen door TiDa B.V. voor een bedrag van € 40.888,-. TiDa B.V. is een bestaande partij die al houder is van de vergunningen voor de kavels B21 en B24 en een vergunning voor digitale radio-omroep. Zij zendt in de provincie Noord-Brabant het programma 8 FM uit. De andere twee aanvragen zijn afgewezen, omdat zij niet voldeden aan de veilingregeling.

Op grond van de Mediawet gelden eisen ten aanzien van de maximale hoeveelheid frequentieruimte die één media-instelling (omroep) kan verwerven. Het Commissariaat voor de Media heeft vastgesteld dat beide winnaars voldoen aan de eisen die de Mediawet stelt.

Voor kavel C08 (middengolf) is geen aanvraag ingediend, zodat dat kavel onverdeeld is gebleven.

De nieuwe vergunninghouders moeten investeren in digitale radio. Concreet houdt dit in dat het analoge programma ook digitaal via de ether wordt uitgezonden. Digitale radio vervangt op termijn analoge etherradio. Landelijke digitale etherradio start (uiterlijk) op 1 september a.s..

Voor verdere informatie, kunt u contact opnemen met Agentschap Telecom.