Noodradiobakens: regels voor gebruik en registratie

Noodradiobakens of noodzenders (EPIRB en PLB) mag u alleen in noodsituaties gebruiken. Hulporganisaties en schepen in de directe omgeving kunnen u dan helpen. Voor een EPIRB heeft u minimaal een Marcom-B-certificaat nodig. Zowel een EPIRB als een PLB moet u bij Agentschap Telecom aanmelden.

EPIRB

EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) geeft bij nood de positie van uw schip aan.

Registratie verplicht

U moet uw EPIRB registreren bij Agentschap Telecom. Na registratie krijgt u een MMSI-nummer toegewezen voor programmering in uw EPIRB. Uw leverancier kan dit voor u doen. Agentschap Telecom geeft de gegevens door aan de internationale hulporganisaties, via de Nederlandse Kustwacht.

Certificaat verplicht

Voor gebruik van een EPIRB is een bedieningscertificaat verplicht. Het Beperkt certificaat Maritieme Radiocommunicatie (Marcom-B) is minimaal vereist.

PLB

Een PLB (Personal Locator Beacon) is een persoonlijk noodradiobaken en kunt u zowel op land als op het water gebruiken.

Vergunning verplicht

Voor het gebruik van een PLB heeft u een vergunning nodig. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. Alleen voor PLB’s met de Nederlandse landencode (244, 245 of 246) geeft Agentschap Telecom een vergunning af.

Geen bedieningscertificaat verplicht

Voor een PLB hoeft u in Nederland geen bedieningscertificaat te hebben. Gebruik een PLB alleen in noodsituaties. Zo voorkomt u onbedoelde alarmering en onnodige zoekacties. 

Gegevens programmeren en doorgeven voor noodsituaties

Programmeren van de persoonlijke identificatiecode en bereikbaarheidsgegevens kan uw leverancier voor u doen. Wij geven de gegevens door aan de internationale hulporganisaties en Kustwacht.

Onnodig alarm veroorzaakt: melden

Heeft u onnodig een alarmering veroorzaakt, waarschuw dan onmiddellijk een Kustwachtcentrum. Dit voorkomt onnodige zoekacties en hoge kosten.

Niet meer gebruikte apparaten: naar leverancier

Een afgedankte EPIRB of PLB levert u in bij uw leverancier. Deze zorgt voor ontmanteling ervan.

CE-markering verplicht

In Nederland zijn alleen de apparaten toegestaan die aan de Europese richtlijnen voldoen. U herkent dit aan de CE-markering op het apparaat.