Vertraging bedieningscertificaten maritiem - Update 16 september 2020

Momenteel ondervindt onze drukker technische problemen. Hierdoor loopt het verzenden van bedieningscertificaten vertraging op. We bieden u graag een tussenoplossing aan, totdat de problemen helemaal zijn verholpen.

Heeft u - of uw exameninstelling- onlangs een bedieningscertificaat voor uw schip aangevraagd, dan kan het helaas zijn dat u het certificaat nog niet heeft ontvangen. Wij vinden dit heel vervelend.

Er wordt hard gewerkt om de productie zo spoedig mogelijk weer op te starten. Het is echter nog onduidelijk wanneer deze verstoring is verholpen. Mocht dit betekenen dat uw aanvraag niet binnen de wettelijke termijn van acht weken kan worden afgehandeld (artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/ ), dan ontvangt u daarover tijdig per brief bericht van ons. Deze brief kunt u - zolang u geen bedieningscertificaat heeft ontvangen – gebruiken als overbruggingsverklaring om aan te tonen dat u geslaagd bent voor het betreffende examen.

Vraag al wel uw registratie aan

Heeft u inmiddels een schip aangeschaft, maar nog geen bedieningscertificaat ontvangen, dan kunt de registratie al wel aanvragen via Mijn Agentschap Telecom. Het is voor de aanvraag niet nodig dat u het bedieningscertificaat in uw bezit heeft.