Gebruikersbepalingen maritiem frequentiegebruik

In dit document leest u over de gebruikersbepalingen en procedures voor maritieme radiocommunicatie.