Aanvraagformulier inloggegevens bedrijven maritiem

Met dit formulier kunnen rechtspersonen inloggegevens voor het gebruikersregister aanvragen. Met de inloggegevens kunt u het gebruik van maritieme frequenties op scheepsstations registreren en bestaande registraties beheren.