Aanvraagformulier exameninstantie worden maritieme examens

Met dit formulier kan een organisatie verzoeken om aangewezen te worden als examinerende instelling voor de examens voor maritieme radiocommunicatie (basiscertificaat, Marcom A en/of Marcom B) of radiozendamateurs (Full en/of Novice). U moet wel aan voorwaarden voldoen. Meer informatie staat in de examenregeling. U kunt ook contact met ons opnemen.