Programma 'AIS een goed ID!'

In 2019 startte Agentschap Telecom het programma 'AIS een goed ID!''om de veiligheid op de vaarwegen te vergroten. Wij werken binnen dit programma samen met partijen die allemaal betrokken zijn bij de Nederlandse binnenvaart.

Er is de afgelopen periode veel werk verzet binnen 'AIS een goed ID!'. Sinds april verschijnt maandelijks een interview met één van de partners van het programma. Zo maakt u kennis met de verschillende organisaties en de bijdragen die zij leveren. 
Deze keer: Marleen Buitendijk van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Zij is beleidsadviseur voor nautisch-technisch zaken en is namens de beroepsvaart betrokken bij de gesprekken over AIS en de inspanningen om het hulpmiddel beter te benutten. 

Als brancheorganisatie brengen wij de acties van Agentschap Telecom onder de aandacht. Zo zorgen we samen dat de beroepsvaart bewuster omgaat met AIS, zodat de voordelen ook beter worden benut.

Samenwerkingspartners 'AIS een goed ID!'

Iniatiefnemers AIS een goed ID

'AIS een goed ID!' is een samenwerking van Agentschap Telecom met Port of Rotterdam, Port of Amsterdam, Bureau Telematica Binnenvaart, Koninklijke Binnenvaart Nederland, Federatie Varend Erfgoed Nederland en Rijkswaterstaat.