Programma 'AIS een goed ID!'

In 2019 startte Agentschap Telecom het programma AIS een goed ID! om de veiligheid op de vaarwegen vergroten. Wij werken binnen het programma samen met partijen die allemaal betrokken zijn bij de beroepsvaart.

Er is de afgelopen periode veel werk verzet. Meer weten? Vanaf april publiceren wij maandelijks een interview met één van de partners van AIS een goed ID! Zo maakt u kennis met de verschillende organisaties en leest u welk steentje iedereen bijdraagt aan het programma. Het eerste interview dat we voor de boeg hebben, is met Erik Lucas. Erik is hoofd Markttoezicht bij Agentschap Telecom en vindt AIS altijd een goed idee! Hij legt uit hoe we toezien op goede programmering en ingebruikname van AIS-apparaten. Én hoe communicatie een positief verschil maakt in naleving van de regels.

We willen schippers er vooral van bewust maken dat er iets mis kan zijn met hun transponder en dat ze er goed aan doen het functioneren en de instellingen regelmatig te checken. Zo kun je de werking van je AIS-transponder verbeteren.

Samenwerkingspartners

Iniatiefnemers AIS een goed ID

AIS een goed ID! is een samenwerking van Agentschap Telecom met Port of Rotterdam, Port of Amsterdam, Bureau Telematica Binnenvaart, Koninklijke Binnenvaart Nederland, Federatie Varend Erfgoed Nederland en Rijkswaterstaat.