Voor u een marifoon of andere communicatieapparatuur gebruikt, moet u een aantal zaken regelen. U moet het frequentiegebruik registreren en soms heeft u een vergunning nodig. Goed instellen van identificatiecodes kan levens redden in noodsituaties.

Let op: Door een storing bij onze drukker kunnen wij sinds half september geen bedieningscertificaten, maritieme registratiekaarten en bijbehorende documenten leveren. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de problemen opgelost zijn. Alle aanvragen zijn uiterlijk na 8 weken klaar. Lukt dat niet, dan informeren we de aanvrager op tijd. Er is geen spoed- of voorrangsbehandeling mogelijk.

Wist u trouwens dat u al uw registratiezaken snel zelf digitaal kunt regelen op onze website? Log in in het gebruikersregister en regel het zelf. Dit kan 24 uur per dag. Uw zaken worden dan direct afgehandeld.