Agentschap Telecom

Luchtvaart

Gebruikt of beheert u een luchtvaartuig? Of beheert u een luchtvaartgrondstation? Dan gebruikt u radiofrequenties en heeft u een vergunning nodig.

Daarvan zijn er verschillende. Op deze website leest u welke vergunningen waarvoor nodig zijn en welke voorwaarden daarvoor gelden. We geven onder andere informatie over onbemande luchtvaartuigen en de regels die daarvoor gelden. Ook vertellen we wanneer een radionoodbaken (ELT) nodig is. Rechts op de pagina’s verwijzen wij telkens naar relevante achtergrondinformatie, documenten en formulieren.

Wet- en regelgeving

Als u een vergunning aanvraagt, moet u voldoen aan de vergunningsvoorwaarden. Verder houdt u zich aan de bepalingen uit de Telecommunicatiewet. Heeft u een vergunning gekregen, dan ziet Agentschap Telecom erop toe dat u de voorwaarden en de regels uit de wet blijft naleven.

Wat leest of regelt u hier?

U kunt bij Agentschap Telecom een vergunning aanvragen voor:

Luchtvaartuigen

Grondstations